duminică, 14 iunie 2009

15 iunie, Ciclul Filmului Agrar Spaniol

18: 30 - A paria pentru pământ. Femei din mediul rural: Prezent şi Viitor (2008); Castanul din San Esteban (2008)

A PARIA PENTRU PĂMÂNT. FEMEI DIN MEDIUL RURAL: PREZENT ŞI VIITOR (2008) 35´
Acest material audiovizual, gândit în special ca un instrument pedagogic, urmăreşte redarea unei perspective actuale a rolului femeii în dezvoltarea rurală.
Se prezintă femeile care trăiesc la ţară din proprie dorinţă, care au ales să rămână acolo, să se întoarcă sau să părăsească oraşul şi să se mute la ţară.
Sunt întreprinzătoare, profesioniste, se ocupă cu agricultura sau creşterea animalelor, culegerea fructelor de mare, artizanatul sau industria…consolidează diversificarea economiei rurale şi pun în evidenţă protagonismul femeii în procesele de dezvoltare rurală.
Astfel de femei distrug stereotipul arhaic şi subsidiar al “femeii de la ţară”.

CASTANUL DIN SAN ESTEBAN . 11´
San Esteban de Cuñaba, sat din regiunea asturiană a Munţilor Picos de Europa s-a confruntat dintotdeauna cu rigorile munţilor şi a ştiut să le depăşească.
Această poveste este un omagiu adus satelor de munte care trăiesc clipe de nesiguranţă şi depopulare.
Este de asemenea o lecţie de omenie, de cunoaştere, de inteligenţă, de viaţă, de bun simţ şi de apreciere a ceea ce ai, lecţie care ne este dată de o comunitate rurală ale cărei valori nu încetează să ne surprindă într-o lume modernă care are atât de multă nevoie de alte criterii.
Relaţia omului cu mediul înconjurător întruchipează în „Castanul din San Esteban” metafora înţelepciunii şi a sensibilităţii culturii pastorale - o cultură pe cât de necunoscută pe atât de apropiată.19:30 - Vinul de Xérèz (1942); Citricele (1945); Păsările (1953); Măslinele verzi (1956)

Cu prilejul participării MAPA (Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei) la târgul Alimentaria 2008, s-a pregătit o selecţie de documentare ale Marchizului de Villa-Alcázar, care au legătură cu originala lui viziune asupra promovării produselor alimentare. Trebuie să privim documentarele în contextul perioadei istorice în care au fost realizate.
Ministerul Agriculturii, prin intermediul Secretariatului General Tehnic, a iniţiat în anul 2006 proiectul de creare a MEDIATECII DIGITALE, care a permis recuperarea, copierea de benzi cinematografice pe casete video şi digitalizarea unei părţi considerabile din valorosul patrimoniu documentar, cinematografic şi fotografic şi, în acelaşi timp, a permis realizarea de noi producţii audiovizuale pe suport digital cu mijloace proprii şi cu sprijin tehnic extern.
Jesús Francisco González de la Riva y Vidiella, Marchiz de Villa Alcázar, şeful Serviciului Cinematografic al Ministerului, a fost persoana care a avut contribuţia cea mai importantă la crearea unei etape originale a realizării de documentare cinematografice ale Ministerului.


21:00 – În satul “glocal” (2007); Tutunul în Spania (1944)

ÎN SATUL „GLOCAL” . 23´
Fără îndoială, una dintre cele mai mari transformări sociale şi economice care au avut loc de-a lungul ultimelor decade are legătură cu utilizarea din ce în ce mai frecventă a noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării.
Sectorul agroalimentar, mediul rural şi cel al pescuitului, Ministerul Agriculturii, Pescuitului şi Alimentaţiei au ştiut să răspundă provocărilor şi oportunităţilor pe care această revoluţie tehnologică le introduce în actuala societate a cunoaşterii.
Acest film reflectă importantele schimbări sociologice şi economice care s-au produs în sectorul agroalimentar şi în mediul rural începând cu decada anilor ´60 până în prezent. Aceste schimbări au legătură cu difuzarea de cunoştinţe şi inovaţii în cadrul agriculturii şi al societăţii rurale. De asemenea, aceste transformări sunt în strânsă legătură cu răspunsul pe care reprezentanţii sociali şi diferitele Administraţii l-au dat provocărilor pe care le presupune implementarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în sectorul agroalimentar şi în mediul rural.

TUTUNUL ÎN SPANIA. 17´
Marchizul de Villa-Alcázar
(1944)
Francisco González de la Riva y Vidiella (1885-1967), Marchiz de Villa Alcázar, Inginer Agronom, a fost cel care a contribuit cel mai mult la creaţia cinematografică a Ministerului. Clarviziunea sa în privinţa importanţei cinematografiei ca gen documentar, profesionalismul, dedicarea şi cunoştintele sale tehnice au favorizat etapa cea mai fecundă a producţiei de filme documentare a Ministerului.
Trebuie evidenţiată valoarea etnografică, antropologică şi istorică a acestor documentare, mărturie a practicilor agrare, de creştere a animalelor, forestiere şi a unor meşteşuguri dispărute. Opera sa, realizată de-a lungul a peste 30 de ani, reflectă procesul constant de schimbare şi inovaţie a sectorului agrar în Spania, inovaţie la care însuşi Ministerul a contribuit promovând, prin intermediul documentelor scrise şi al filmelor, tehnici agronomice cunoscute în timpul şederii sale în SUA.


Intrarea este liberă. Versiunea originală este în limba spaniolă, cu subtitrare în limba română.

Niciun comentariu: